Báo chí

BÁO CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Xem chi tiết tại đây: https://congnghiepmoitruong.vn/dien-dan-tiep-thi-truc-tuyen-the-hien-su-khat-vong-thay-doi-phat-trien-cua-cac-doanh-nghiep-7938.html

Xem tiếp

VITV 

Xem chi tiết tại đây: https://vitv.vn/tin-video/17-12-2021/ban-tin-bua-sang-doanh-nhan-phat-song-0630-17-12-2021/301141 (Phút thứ 8'32) ...

Xem tiếp

TẠP CHÍ THƯƠNG GIA VÀ THỊ TRƯỜNG

Xem chi iết tại đây: https://thuonggiathitruong.vn/nguoi-tieu-dung-truc-tuyen-tai-viet-nam-tang-hon-8-trieu-nguoi/

Xem tiếp